1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Δ` ΑΘΗΝΑΣ

1ο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ

joomlan.ru | inotur.com
Ποιοι είμαστε;

1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δ' ΑΘΗΝΑΣ

Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης των μαθητών όλων των βαθμίδων σε θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Διδακτικής και Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, Εξατομικευμένων Προσεγγίσεων και Προγραμμάτων Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής

Διοικούνται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διέπονται από  τη νομοθεσία που επεξεργάζεται και εισηγείται η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας

Ο θεσμός ξεκίνησε ως Κ.Δ.Α.Υ. (Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης) το 2000 με το νόμο 2817 με το πνεύμα να αποϊατρικοποιηθούν οι μαθησιακές δυσκολίες και να αντιμετωπιστούν στο σχολείο (και εντός του εκπαιδευτικού συστήματος) όλες οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στη σχολική τους ζωή.

Σκοπός των Κ.Δ.Α.Υ. είναι η «προσφορά υπηρεσιών διάγνωσης αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών και κυρίως εκείνων που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και υποστήριξης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινωνίας.»

Η ίδρυση των Κ.Δ.Α.Υ. συνοδεύτηκε με μεγάλη διαφημιστική καμπάνια στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ, τονίζοντας τον εκπαιδευτικοκεντρικό τους προσανατολισμό και το ρόλο τους στην ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στο σχολείο και την κοινωνία. Η από-ιατρικοποίηση των μαθησιακών προβλημάτων αποτέλεσε το βασικό επιχείρημα της εισηγητικής έκθεσης του Νόμου που ιδρύει τα Κ.Δ.Α.Υ. (βλ. Ν. 2817/00, Εισηγητική Έκθεση).

Σεπτέμβριο 2001 ιδρύονται 22 Κ.Δ.Α.Υ. με σκοπό να λειτουργήσουν πιλοτικά. Συντάχθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας τους και ανακοινώθηκε τον ίδιο χρόνο.

Για την Αττική προβλέφτηκε ένα πιλοτικό Κ.Δ.Α.Υ στο Αιγάλεω, το οποίο τελικά άρχισε να συγκεντρώνει τα αιτήματα των μαθητών όλης της Αττικής.

Η πιλοτική εφαρμογή δεν έγινε ποτέ στην πραγματικότητα. Χρόνος για έρευνα δεν υπήρξε. Ούτε και χρηματοδότηση. Οι συσσωρευμένες ανάγκες ήταν τόσες που τα Κ.Δ.Α.Υ. βούτηξαν εξαρχής στα βαθιά. Λειτούργησαν έκτοτε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθώς το 80% των θέσεων καλύπτονται από έκτακτες δαπάνες και όχι από μόνιμο προσωπικό.

Το 2003 ιδρύθηκαν άλλα 3 Κ.Δ.Α.Υ. στην Αττική και παρέλαβαν τις συσσωρευμένες αιτήσεις της περιοχής τους. Ωστόσο, εγκαταστάθηκαν και στελεχώθηκαν σταδιακά τα επόμενα 3 σχολικά έτη.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 04 Οκτώβριος 2021 11:19
 
You are here: Αρχή Γνωρίστε μας
Joomla inotur picma